Petőfi Sándor: Hegyen űlök…

Versek gyerekeknek - Petőfi Sándor: Hegyen űlök...
Versek gyerekeknek – Petőfi Sándor: Hegyen űlök…Petőfi Sándor: Hegyen űlök…

Versek gyerekeknek

Hegyen űlök, búsan nézek le róla,
Mint a boglya tetejéről a gólya.
Lenn a völgyben lassu patak tévedez,
Az én fáradt életemnek képe ez.
Elfárasztott engemet a szenvedés.
Be sok búm volt, örömem meg be kevés!
Bánatomból egy nagy árvíz lehetne,
Örömem kis sziget lenne csak benne.
Fenn a hegyen, lenn a völgyben zúg a szél,
Közelget az időjárás ősz felé;
Ősszel szép csak a természet énnekem,
A haldokló természetet szeretem.Tarka madár nem fütyörész az ágon,
Sárgapiros levél csörög a fákon,
Innen-onnan lehull a fák levele…
Bárcsak én is lehullanék ővele!
Holtom után vajjon mi lesz belőlem?
Vadfa lenni szeretnék az erdőben;
Ott lenne az én számomra jó tanya,
Egész világ engem ott nem bántana.
Szeretném, ha vadfa lennék erdőben,
Még inkább: ha tűzvész lenne belőlem;
Elégetném ezt az egész világot,
Mely engemet mindörökké csak bántott.
Pest1845. október 16. – november 25. között


Petőfi Sándor: Hegyen űlök…

Versek gyerekeknek

Versek gyerekeknek – Gyerekversek: