Petőfi Sándor: Őszi éj

Petőfi Sándor: Őszi éj
Petőfi Sándor: Őszi éjPetőfi Sándor: Őszi éj

Versek gyerekeknek

Látod, látod… vagy hiszen mit látnál?
Késő éj van, s ez még nem elég:
Éj a földön és felhők az éjen;
Kétszeres gyászt vett föl a vidék.

És a szél, ez a hazátlan szellem,
Kit be nem fogad se’ ég, se’ föld,
Ég és föld közt elkárhozva bujdos…
Hallod, hallod, hogy nyög, hogy süvölt.

Könnyü nékünk, feleségem, könnyü,
Pamlagon te és karszékben én,
Idebenn a kényelmes szobában
A meleg kemence közelén.

Oh de vannak, kik most kinn bolyongnak
A viharban szabad ég alatt,
Fürteiket megcibálja a szél,
Amidőn mellettök elszalad.Ablakodból itt-ott oly hivólag
Kandikál ki egy-egy mécsvilág,
De ők tovább mennek… csavargónak
Ki nyitná ki háza ajtaját?

Hej pedig ki tudja, hogy mi volt az
Ilyen, vagy mi lesz belőle még?
Hogy tovább ne menjünk: egykor én is,
Én is ily földönfutó valék.

Míg kifáradt, gyöngült lábaimmal
Gázolám az országúti sárt;
Lelkem addig csüggedetlen szárnyán
Magasan fönn az egekben járt.

Igy ballagtam, ábrándozva: egykor
A hazának mily kincset hagyok.
S aki láta, mit gondolt felőlem?
Azt hivé tán, hogy tolvaj vagyok.Petőfi Sándor: Őszi éj

Versek gyerekeknek

 Versek gyerekeknek